Een arbeidsongevallenverzekering afsluiten in Wetteren

 

Een arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht wanneer u personeel tewerkstelt, daarom bieden wij u de beste deals bij Donners Verzekeringen in Wetteren. Maar wat houdt zo’n verzekering dan precies in?

Wat is een arbeidsongeval?

Hét adres voor uw arbeidsongevallenverzekering in Wetteren

Niet elk ongeval dat gebeurt tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet, en dat wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die letsel veroorzaakt. Een ongeval dat zich voordoet op de normale weg naar en van het werk wordt ook beschouwd als een arbeidsongeval.

Verplicht

Wettelijke verplichting

Elke werkgever in België moet voor zijn werknemers het risico ‘arbeidsongeval’ dekken, en daarvoor dus een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Wie personeel in dienst heeft en toch geen arbeidsongevallenverzekering onderschrijft, begaat een overtreding – en dat kan zeer zware gevolgen hebben. U wordt automatisch aangesloten bij Fedris (het federaal agentschap voor beroepsrisico’s) en u moet daarvoor een bijdrage betalen. Wordt een van uw werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval, dan zal Fedris hem of haar vergoeden en vervolgens de betaalde vergoedingen (een bedrag dat flink kan oplopen!) op u verhalen.

Wat is er gedekt?

Wat is er gedekt?

Een arbeidsongevallenverzekering die u bij ons in Wetteren kunt afsluiten dekt, zoals de naam aangeeft, arbeidsongevallen van werknemers. Daarbij zijn ook ongevallen verzekerd die zich voordoen op de weg naar en van het werk. De arbeidsongevallenverzekering vergoedt de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen. Ze keert ook een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

Hoe wordt het berekend?

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Belangrijk is wel dat het loon voor de berekening van de vergoeding wordt begrensd tot een maximaal jaarloon (wettelijk plafond). Dat betekent dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten gevoelig zien teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. U kunt dat opvangen door ook het gedeelte van het loon te verzekeren dat het wettelijke plafond overschrijdt.

Wie is er gedekt?

Wie is er gedekt?

Alle personeelsleden die bij u op de payroll staan, zijn verzekerd. Let ook op deze punten:

  • Doet u ook een beroep op zelfstandige medewerkers? Dan moet u dat expliciet vermelden. U kunt daarvoor een aanvullende verzekering afsluiten.
  • Interimkrachten zijn gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van het interimkantoor.
  • Als bedrijfsleider binnen of buiten Wetteren bent u zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Daarvoor moet u een specifieke individuele ongevallenverzekering afsluiten.

Maak snel een afspraak

Kom langs in ons kantoor in de Jan Broeckaertlaan 50 in Wetteren en sluit de arbeidsongevallenverzekering af die het beste bij uw bedrijf past. Maak een afspraak door te bellen naar 00323690143 of een e-mail te sturen naar info@verzekeringendonners.be. Wij adviseren over vele typen verzekeringen en kunnen u daarom ook helpen bij het afsluiten van bijvoorbeeld uw brandverzekering of pensioenspaarverzekering. Lees zeker ook eens onze algemene voorwaarden en commerciële documenten en aarzel niet om ons te contacteren bij vragen.